Jubileumsårsfest 2017!

Home/Jubileumsårsfest 2017!

Årsfest

Föreningens årsfest firas vanligen i november varje år. Årsfesten ordnas av Årsfestkommittén, som leds av Årsfestmarskalken. I höst, 2017, firar föreningen sitt 90-årsjubileum vilket betyder att det blir en extra satsad fest!

Vill du vara med i årsfestkommittén?

Årsfestkommittén planerar, arrangerar och genomför årsfesten. Har du storslagna idéer om hur jubileumsårets årsfest kunde se ut? Vill du få nyttiga erfarenheter av t.ex. planering, sponsorsökning eller koordinering? Att vara medlem i årsfestkommittén kräver inte att du gör allt, utan att du får fokusera på dina styrkor.

För att komma med i årsfestkommitten kan du komma på Humanistiska föreningens höstmöte den 31 oktober kl.17.00 i vår klubblokal. Om du inte kan närvara kan du också gå med genom att maila hum[at]abo.fi.  På måndagen den 24.10 ordnas ett informationstillfälle kl.17 i klubblokalen. Där kan du få mera information om årsfestkommittén.