Engagera dig

Home/Engagera dig

Engagera dig

Föreningslivet erbjuder dig många sätt att engagera dig på. Studietiden är begränsad och det finns väldigt mycket att välja mellan. Du hinner knappast göra allting, men oavsett vad du väljer att engagera dig i, berikar det din studietid avsevärt. Nedan beskriver vi vad föreningslivet har att ge dig. :)

Deltagande

Genom att delta på evenemang deltar du i föreningslivet och lär känna nya människor – vissa bekantskaper varar livet ut! Evenemangen ordnas för deltagarna, och är en utmärkt motvikt mot studierna. De ger dig chansen att koppla av, ha kul och umgås med andra.

Genom att bli medlem i Humanistiska Föreningen (HF) får du medlemsförmåner som gör det förmånligare att delta i föreningens evenemang. Dessutom får du varje vecka ett mejl där alla kommande evenemang finns sammanfattade, så att du lätt kan hålla koll på vad som händer!

Arrangerande

Om du har idéer om hur man kunde göra evenemangen större och bättre än tidigare finns möjligheten att gå med i en förenings styrelse. Styrelser sitter i regel ett år (från nyår till nyår), och sysslar främst med att ordna olika sorters evenemang för föreningens medlemmar.

HF väljer sin styrelse på höstmötet – ett möte som är öppet för alla medlemmar och som hålls i november. Genom att gå med i HFs styrelse får du vara med och hitta på, planera och arrangera evenemang för alla som studerar vid FHPT. Det är en stor målgrupp – det finns över 900 människor som studerar något ämne vid FHPT som huvudämne!

Humanistiska Föreningens lokaliteter upprätthålls av Förvaltningsrådet. Rådet består av aktiva och engagerade medlemmar som ser till att allting är i skick. Du har möjlighet att gå med i Rådet på HFs höst- och vårmöten.

Kallelsen till höst- och vårmötena går ut till alla medlemmar, så bli medlem så att du inte missar det!

Påverkande

En annan viktig del av livet som studerande är studierna, och hur bra utbildningen är. Det är viktigt att som studerande försöka påverka hur studierna är uppbyggda, eftersom personalen inte alltid har en realistisk uppfattning om vilken situation studerande i dagens läge befinner sig i.

För i dagens läge finns det många olika krafter som påverkar oss studerande. Studietiden är begränsad till 7 år, men studiestödet räcker inte lika långt. För olika studerande gäller olika studiestödssystem, och för dem som börjat studera 2011 eller senare får man först bara studiestöd för kandidatexamen, och först när den är avklarad för magisterstudierna. Samtidigt är inte alla lärare medvetna om dessa saker, och kan i vissa fall till och med uppmuntra studerande att studera i en så långsam takt att de blir av med sitt studiestöd(!) när kandidatexamen inte blivit klar i tid.

Studentkåren finns till för att bevaka studerandes intressen. Dels på nationell nivå, för att påverka de nationella systemen som t.ex. studiestödet, och dels på lokal nivå, för att påverka Åbo Akademis system.

Genom Studentkåren finns en stor grupp studentrepresentanter – studerande som bevakar studerandes intressen i Åbo Akademis olika organ. Studentrepresentanterna samarbetar med Studentkåren för att tillsammans ha bättre möjligheter att påverka Åbo Akademi i rätt riktning.