Funktionärer och utskott

Home/Funktionärer och utskott

Årsfestkommittén 2017

Camilla Linko
Linda Javén
Annika Willberg
Henna Mäkelä
Sofia Simelius

Förvaltningsrådet 2017

Amanda Grönroos
Anna Nyberg
Camilla Linko
Ellen Lund
Emma Andersson
Fredrika Lindgren
Heidi Nylund
Henrika Solin
Jonna Lemström
Linda Javén
Linda Yrjölä
Malin Nyman
Mikael Helenius
Nenne Björkbacka
Nicholas Honkanen
Pia Lindblad
Richard Lampén
Riku Tuominen
Ronja Lillkåll
Rose-Marie Wilson
Rosanna Fellman
Sandra Lemström
Sofia Wanström
Victoria Juslenius

 

Evenemangskommittén 2017

Fredrika Lindgren
Amanda Grönroos
Riku Tuominen
Rosanna Fellman
Heidi Nylund
Victoria Juslenius
Rose-Marie Wilson