Kansliet

Home/Kansliet

Kansliet

I föreningens kansli kan du sköta alla dina ärenden som har med föreningen att göra. Förutom att bli medlem, reda ut trassel med ditt medlemskap eller fråga om någonting annat kan du också köpa medlemsprylar och dylikt. Ja och så kan du bonga valfri styrelsemedlem och hänga med denne!

Kansliet är öppet tisdagar, onsdagar och torsdagar lunchtid (dvs. kl. 12 – 13). Ibland görs undantag, men dessa meddelas om i veckomejlet som alla medlemmar får.

Kansliet finns i ett av Arkens hörn, i slutet av M-korridorens (”språkkorridoren”) nedre våning, mot ån. Vi har gjort en karta för att underlätta din orientering till kansliet!