Klubblokal

Home/Klubblokal

Förvaltningsrådet

Förvaltningsrådet, kort Rådet, är det organ som ansvarar för föreningens lokal, F. Rådet leds av klubbhövdingen i styrelsen. Till rådets uppgifter hör att ordna program, hyra ut och sköta lokalen. Att vara med i Rådet är ett helårsuppdrag, då rådsmedlemmar väljs på höstmötet och poster fördelas i början av året. På vårmötet finns också möjligheten att komma med i Rådet, och då är man med tills slutet av hösten. Att vara rådsmedlem innebär att man får en post som har att göra med upprätthållandet av F, och förutsätter att man aktivt är med och hjälper till.

Gulisplikt är en tradition som hör till alla gulisar inom FHPT. Att plikta är att visa vad man går för som gulis genom att hjälpa Rådet under ett evenemang i F. Som belöning får man ett halarmärke och poäng i sitt gulispass. Gulisplikt är jätteroligt! Det går förstås att plikta fler än en gång utan att gå med i Rådet, hör bara av dig till oss!

Till föreningar

Planerar ni ett evenemang? Då är F ett ypperligt alternativ!

Klubblokalen ska bokas genom en specialförening vid Åbo Akademi. Ni bör göra er bokning minst 14 dagar före evenemanget. Bokningar som görs senare godkänns inte. Det lönar sig dock alltid att vara ute i god tid.

När bokningsmeddelandet eller -förfrågningen skickats, kommer svar så fort som möjligt. Med en lyckad bokning skickas ett dokument som innehåller våra hyresvillkor och prissättning, som ska läsas innan ert evenemang.

Ta kontakt ifall ni är intresserade eller vill ha mer information!

Hälsningar,
Klubbhövding Mikael Helenius
mikhelen [at] abo.fi

Följande ska meddelas i bokningsförfrågan:

  • Föreningens namn (ifall det inte förekommer t.ex. i meljadressen)
  • Datum
  • Vilket klockslag ni ska in i lokalen
  • Behövs jobbare från Rådet under eventet?*
  • Hurdant evenemang det handlar om, vilken tidpunkt det börjar och slutar*

Info märkt med stjärna (*) är inte essentiell ifall bokningen görs flera månader på förhand. Däremot är noggrann info alltid önskvärd, då det underlättar klubbisens administreringsarbete! :)