Om föreningen

Home/Om föreningen

Historia

Humanistiska Föreningen vid Åbo Akademi grundades 1927 för att utveckla samarbetet humanister emellan. Föreningen utvecklades till en stor fakultetsförening men måste läggas ner på 1970-talet då intresset började sina. Idén om en takförening för Humanistiska Fakulteten vid Åbo Akademi återupptogs 1999 då några studenter grundade Humanistgillet. År 2002 tog man tillbaka det ursprungliga namnet Humanistiska Föreningen.

I dag

Humanistiska Föreningen, kort HF, är en av fakultetsföreningarna och takföreningen för alla fakultetens ämnesföreningar. Föreningen består av olika organ som erbjuder medlemmarna flera olika sätt att engagera sig.   Föreningen har ett kansli, Gretchen, i ena hörnet av Arkens långa korridorer.

Föreningen ordnar en rad evenemang för att underhålla medlemmarna. Förutom att föreningens lokal är öppen i regel en gång i veckan, ibland med specialprogram, ibland bara öppen, ordnas också sitzar, chillkvällar och kulturexkursioner. Därtill har föreningen en rad olika evenemang riktade till gulisar.

Vill du ta kontakt med oss? Vänligen mejlen oss på hum [at] abo.fi